روزهای انجام آزمایش: شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

 

هدف از انجام آزمایش: بررسی اختلالات اتوایمیون مانند گرانولوماتوز – اختلال خود ایمنی عروقی – پایش پاسخ به درمان

 

نوع نمونه: سرم

 

حجم نمونه: حداقل نیم سی سی

 

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش:  به مدت 7 روز در دمای 20-

 

آمادگی برای انجام آزمایش: رعایت شرایط خاصی لازم نیست

 

معیار رد نمونه: لیپمیک لیز ایکتریک