راههای ارتباطی با ما

از طریق راههای زیر میتوانید به راحتی با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن تماس:

011-35002

ایمیل :

info@pastorlab.com

آدرس :

بابل، چهارراه فرهنگ، آزمایشگاه پاستور بابل